Mitä teemme?

Tehtävämme on parantaa jäsenyritystemme liiketoimintaedellytyksiä viranomaisyhteistyön, jäsenpalveluiden, tiedotuksen sekä toimialan itsesääntelyn keinoin.

Tavoitteenamme on, että vuonna 2025 Suomi on noussut maailman kärkeen digitaalisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntäjänä ja Suomessa on kaikkien käytössä maailman sujuvin turvallinen digitaalisen tunnistautumisen ja maksamisen tapa.

Edustamiemme digitaalisten sisältöpalvelujen liikevaihto Suomessa on noin 800 miljoonaa euroa.

Toimintamme laajemmin

Digital Forum Finland ry on digitaalisten palveluiden tuottajien yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on parantaa toimialan yritysten liiketoimintaedellytyksiä. Digital Forumin henkilöstön, hallituksen ja yhteistyökumppanien muodostaman laajan asiantuntijaverkoston syvällinen tietämys digitaalisesta liiketoiminnasta on monin tavoin jäsenistön hyödynnettävissä.

Tiedotus ja koulutus

Digital Forum tiedottaa jäsenilleen lainmuutoksista ja muista ajankohtaisista asioista. Yhdistys tuottaa puolivuosittain markkinatutkimuksen, jonka tuloksista jäsenyritykset saavat tuoreeltaan tarkemmat tiedot.

Digital Forum järjestää myös kaikille avoimia seminaareja ja pienempiä tapahtumia. Tapahtumien järjestämisessä Digital Forum tekee tiivistä yhteistyötä mm. Teknologiateollisuuden, MobileMondayn ja Forum Viriumin kanssa.

Neuvonta

Digital Forumin toimisto tarjoaa jäsenyrityksille yksilöllistä ja luottamuksellista neuvontaa toimialaa koskevien normien tulkinnassa ja muissa lakiasioissa. Uusien palvelukonseptien osalta voidaan jo ideointivaiheen sparrauksella selvittää palvelun mahdolliset juridiset sudenkuopat. Erityisesti palveluiden markkinoinnin, hinnoittelun ja laskutuksen pelisääntöjä sekä operaattoriyhteyksiä koskevissa kysymyksissä palveluntarjoajan kannattaa kääntyä yhdistyksen toimiston puoleen.

Edunvalvonta

Digital Forum seuraa aktiivisesti lainsäädännön kehitystä ja viranomaistoimintaa huolehtien jäsenkuntansa näkökulman esille tuomisesta lainvalmistelussa ja muussa toimialaa koskevassa julkisen vallan toiminnassa.

Yhdistyksellä on edustus alan kannalta keskeisissä työryhmissä ja aktiiviset yhteistyösuhteet esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön, viestintäviraston, kuluttajaviraston ja tietosuojavaltuutetun kanssa. Digital Forum seuraa tiiviisti myös teleoperaattoripuolella tapahtuvaa kehitystä, uusia palveluita ja sopimusehtojen muutoksia.

Toimialan itsesääntely

Digital Forumin yhteydessä toimii Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta (MAPEL), joka valvoo itsesääntelyn keinoin lisämaksullisten puhelin- ja mobiilipalveluiden markkinoita. Vuodesta 1998 toiminut MAPEL on vakiinnuttanut paikkansa toimialan valvojana ja saanut tunnustetun aseman myös viranomaisten keskuudessa, minkä johdosta viranomaisten tarve luoda palveluntuotantoon vaikuttavaa uutta sääntelyä on jäänyt vähäiseksi. Itsesääntely on tehokas ja taloudellinen tapa huolehtia alan yhteiskuntavastuusta ja kuluttajien oikeuksien toteutumisesta. MAPELin toiminnan rahoittavat toimialan yritykset sopimusperusteisesti.

Miksi kannattaa olla Digital Forum Finland ry:n jäsen?

Jäsenyritykset pääsevät hyödyntämään yhdistyksen jäsenpalveluita sekä halutessaan itse vaikuttamaan toimialan asioihin. Jäsenmaksumme on 300 € vuodessa varsinaisilta jäseniltä ja 1500 € vuodessa kannatusjäseniltä.

Neuvonta

Tarjoamme jäsenyrityksillemme yksilöllistä neuvontaa toimialaa koskevien normien tulkinnassa ja muissa lakiasioissa. Uusien palvelukonseptien osalta voidaan jo ideointivaiheen sparrauksella selvittää palvelun mahdolliset juridiset sudenkuopat.

Tiedotus ja tutkimus

Tiedotamme jäsenillemme lainmuutoksista ja muista ajankohtaisista asioista. Tuotamme neljännesvuosittain markkinatutkimuksen, jonka tuloksista jäsenyritykset saavat tuoreeltaan tarkimmat tiedot.

Vaikuttamismahdollisuudet

Jäsenyritykset pääsevät omalla aktiivisuudellaan vaikuttamaan siihen, minkälaisia asioita Digital Forum Finland ry edunvalvontatyössään edistää. Lisäksi jokainen uusi jäsen osaltaan lisää Teleforumin painoarvoa lausunnonantajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Haluatko jäseneksemme?

Ota yhteyttä: ilkka.lehto@digitalforum.fi 
tai +358 45 121 6892

Organisaatio ja jäsenyritykset

Digital Forum Finland Ry:n hallitus 2022-2023

Puheenjohtaja
Ville Nurmi (Fiamax)

Varapuheenjohtaja
Kimmo Kärkkäinen (Gameleo)

Jäsenet
Anni Toivakainen (Frak)
Kimmo Makkonen (Securycast)
Mika Salminen (020202 Oy)
Otto Lindholm (asiantuntijajäsen)
Hanna Fröman (Telia, kannatusjäsenten edustaja)

Toimisto

Toimitusjohtaja
Ilkka Lehto
ilkka.lehto@digitalforum.fi
+358 45 121 6892

Kannatusjäsenet

DNA Oy
Elisa Oyj
Telia Oyj
Tieto Finland Oyj

Jäsenyritykset

Alekstra Oy
Amli Ab
Arena Interactive Oy
Automatia Pankkinautomaatit Oy
Avertes Oy
BookIT Oy
Cardu
Conmio Oy
Crestadel Oy
Digia Service Oy
EasyPark
Eniro Finland Ab
Fiamax Oy
Foreca Oy
Gameleo Systems Oy
Hartwall Ab
Helsingin lakimiesyhtymä Oy
HSL
Ilmatieteenlaitos
Ina Finland
Infobip Ltd
Into-Digital Oy
Kuulalaakeri Oy
Link Mobility Oy
Lucentia Group Oy
mFabrik Oy
MobilePay
MTV Oy
NettiX
NextUp Oy
Playforiat Oy
Plusdial Oy Ab
Posti Group
Pressdoor
Qvik
Rapido Media Oy
S4 Finland Oy
Sanoma Media Finland Oy
Securycast Oy
Silverskin information security Oy
Siru Mobile Oy
Sonetia Oy
Suomen Mobiilimaksu Oy
Teampa Puhelinpalvelut
Tele XL Oy
Telective Oy
Tori.fi
Unwire as
VR Group
Zlick Ltd
020202 Palvelut Oy
Yhteystiedot
Käyntiosoite
Eteläranta 10
00130 Helsinki
palaute@digitalforum.fi

Ilkka Lehto
Toimitusjohtaja
ilkka.lehto@digitalforum.fi
+358 45 121 6892
Sähköiset laskut (suositeltava vaihtoehto):
Maventa tunnus FI-000010189249-53206-4
EDI/OVT tunnus 003710189249

Paperilaskut:
Digital Forum Finland ry
c/o Tulosnurkka Oy
Kuunkehrä 2A
02210 Espoo

Y-tunnus: 1018924-9