Lainsäädäntö

Uutta sääntelyä maksutapojen esittämiseen verkossa – kuinka pahasti käyttökokemus heikentyy?

Mikäli tuore hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa, tulee tarjolla olevat maksutavat jatkossa esittää tietyssä järjestyksessä eikä kuluttaja saa enää valita oletusmaksutapaa. Uusi pykälä vaikuttaa myös operaattorimaksamiseen silloin, kun sitä tarjotaan verkossa yhtenä vaihtoehtona muiden maksutapojen rinnalla.

Kuluttajansuojalain ehdotettu uusi 12 b § on osa pakettia, jonka tavoitteena on ehkäistä kuluttajien ylivelkaantumista ja sen on kaavailtu tulevan voimaan vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla. Pykälän tarkoituksena on pyrkiä ohjaamaan kuluttajia käyttämään ensisijaisesti muita maksutapoja kuin niitä, joilla hyödykkeen maksamista lykätään tuonnemmaksi.

Tämä tapahtuu siten, että useampia maksutapoja tarjottaessa tulee ensin esittää maksutavat – esimerkiksi verkkopankkimaksu - joihin ei sisälly minkäänlaista luotollisuutta. Toiseksi tulee esittää maksutavat, joihin voi sisältyä luoton mahdollisuus ja viimeisenä maksutavat, jotka automaattisesti merkitsevät luoton käyttämistä tai hakemista.

Merkittävimmin muutos luonnollisesti vaikuttanee varsinaisten kauppiaiden sijasta maksuprosesseja tarjoavien ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmiin, koska valtaosa suomalaisista verkkokaupoista on ulkoistanut maksuprosessinsa.

Varsinaiseen luottoon rinnastetaan mikä tahansa maksunlykkäys, joten esimerkiksi telelaskulla veloitettava operaattorien Mobiilimaksu kuuluu yhdessä luottokorttien ja laskulla maksamisen kanssa viimeisenä esitettävien maksutapojen kategoriaan.

Lisäksi oletusmaksutavan asettaminen kielletään, jotta kuluttaja voisi helpommin jokaisen ostoksen yhteydessä valita luotottoman maksutavan.

Hallitus ajoi esityksen läpi huolimatta elinkeinoelämän esittämästä kritiikistä, joka liittyi muun muassa heikentyvään käyttökokemukseen ja siihen, että joihinkin maksunlykkäystä sisältäviin maksutapoihin liittyy selvästi kuluttajan asemaa turvaavia ominaisuuksia – esimerkiksi luottokortilla ja operaattorien maksutavoilla maksaessa kuluttajaa suojaa myyjän sopimusrikkomuksen tilanteessa maksuvälineen tarjoajan ja kauppiaan yhteisvastuu.

Hallituksen esitys HE 218/2022

Lisätiedot ilkka.lehto@digitalforum.fi


Yhteystiedot
Käyntiosoite
Eteläranta 10
00130 Helsinki
palaute@digitalforum.fi

Ilkka Lehto
Toimitusjohtaja
ilkka.lehto@digitalforum.fi
+358 45 121 6892
Sähköiset laskut (suositeltava vaihtoehto):
Maventa tunnus FI-000010189249-53206-4
EDI/OVT tunnus 003710189249

Paperilaskut:
Digital Forum Finland ry
c/o Tulosnurkka Oy
Kuunkehrä 2A
02210 Espoo

Y-tunnus: 1018924-9