Big Five (osa 2)

DMA MURENTAA DATATALOUDEN JÄTTILÄISTEN YLIVALTAA

Poliittiset neuvottelut Digimarkkinasäädöksestä (DMA) on saatu päätökseen ja näillä näkymin säädös olisi tulossa asteittain voimaan vuoden 2023 aikana.

DMA on osa EU:n "Big Five" lainsäädäntöpakettia ja sen tarkoitus on parantaa pienempien toimijoiden asemaa suhteessa Googlen ja Applen kaltaisiin megayrityksiin.

Viidestä valmisteilla olevasta säädöksestä DMA liittyy eniten kilpailuoikeuteen ja se koskee niin sanottuja portinvartijoita eli yrityksiä, jotka tarjoavat keskeisiä alustapalveluita.

Portinvartijaksi määritellään yritys, joka täyttää tietyt vahvaan asemaan EU:n sisämarkkinoilla liittyvät kriteerit. Käytännössä kyse on amerikkalaisista alustatalouden jättiläisistä. Eurooppalaisista yrityksistä määritelmän saattaisivat täyttää kenties lähinnä SAP ja Spotify.

Sisällöllisesti portinvartijat siis ylläpitävät muun muassa suurimpia verkkoalustoja, Online-välityspalveluita, sosiaalista mediaa, hakukoneita ja Online-markkinapaikkoja.

DMA rajoittaa lukuisin tavoin portinvartijoiden mahdollisuuksia hyötyä epäoikeudenmukaisella tavalla asemastaan. Käytännössä datatalouden piirissä toimivien yritysten velvoitteet siis tulevat jatkossa riippumaan yrityksen koosta ja siitä kuinka vahvassa asemassa ne ovat.

DMA rajoittaa esimerkiksi portinvartijoiden mahdollisuutta suosia omia tuotteitaan tai palveluitaan hakutuloksissa. Jatkossa portinvartijoiden alustoja hyödyntävä pienemmät yrityksen voivat myös saada enemmän tietoja omista asiakkaistaan ja näiden käyttäytymisestä, mikä lisää pienempien yritysten omistajuutta asiakkaistaan ja auttaa palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Lisäksi keskeiset velvoitteet liittyvät läpinäkyvyyteen (muun muassa algoritmit), palveluiden yhteentoimivuuteen, sopimattomien käytäntöjen kieltoon ja datan siirrettävyyteen.

Velvoitteiden rikkomisesta voidaan määrätä portinvartijalle merkittävä sakko, joka voi toistuvien rikkeiden kohdalla nousta jopa 20 prosenttiin edellisen vuoden liikevaihdosta.

Tiedotamme säädöksen sisällöstä konkreettisemmin lähempänä sen asteittaista voimaantuloa vuoden 2023 aikana.Yhteystiedot
Käyntiosoite
Eteläranta 10
00130 Helsinki
palaute@digitalforum.fi

Ilkka Lehto
Toimitusjohtaja
ilkka.lehto@digitalforum.fi
+358 45 121 6892
Sähköiset laskut (suositeltava vaihtoehto):
Maventa tunnus FI-000010189249-53206-4
EDI/OVT tunnus 003710189249

Paperilaskut:
Digital Forum Finland ry
c/o Tulosnurkka Oy
Kuunkehrä 2A
02210 Espoo

Y-tunnus: 1018924-9