Jäsen- ja kumppani-
postitusrekisteri

Rekisterin nimi

Digital Forum Finland ry:n jäsen- ja kumppanipostitusrekisteri

Rekisterinpitäjä

Digital Forum Finland ry, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

Yhteyshenkilö

Ilkka Lehto ilkka.lehto@digitalforum.fi

Lue lisää tietosuojakäynnöistämme / rekisteröidyn oikeuksista täältä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedon välittäminen Digital Forum Finland ry:n jäsenille ja yhteistyökumppaneille

Rekisteröidyt henkilöt

Digital Forum Finland ry:n jäsen- ja kumppaniviestinnän vastaanottajiksi ilmoittautuneet henkilöt

Rekisteröidyt tiedot

Vähintään henkilön sähköpostiosoite, tämän lisäksi enintään henkilön nimi ja yrityksen nimi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseneksi liittymisen yhteydessä tai jäsenyyden aikana jäsenyritysten edustajilta saadut pyynnöt tulla liitetyksi jakelulistalle. Yhteistyökumppanien osata erikseen saadut suostumukset viestinnän lähettämiseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja palomuurein.
Yhteystiedot
Käyntiosoite
Eteläranta 10
00130 Helsinki
palaute@digitalforum.fi

Ilkka Lehto
Toimitusjohtaja
ilkka.lehto@digitalforum.fi
+358 45 121 6892
Sähköiset laskut (suositeltava vaihtoehto):
Maventa tunnus FI-000010189249-53206-4
EDI/OVT tunnus 003710189249

Paperilaskut:
Digital Forum Finland ry
c/o Tulosnurkka Oy
Kuunkehrä 2A
02210 Espoo

Y-tunnus: 1018924-9