Digital Forum Finland

← etusivulle

Markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Digital Forum Finland ry:n markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Digital Forum Finland ry, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

Yhteyshenkilö

Ilkka Lehto ilkka.lehto@digitalforum.fi

Lue lisää tietosuojakäynnöistämme / rekisteröidyn oikeuksista täältä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tapahtumia koskevien markkinointiviestien lähettäminen

Rekisteröidyt henkilöt

Yritysten edustajat, joiden toimenkuva tai asema organisaatiossa liittyy Digital Forum Finland ry:n tarjoamien koulutusten ja muiden tapahtumien ja niitä koskevan viestinnän sisältöön.

Rekisteröidyt tiedot

Pääasiassa henkilön sähköpostiosoite, tämän lisäksi enintään henkilön nimi ja yrityksen nimi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumien yhteydessä kerätyt tiedot. Yhteistyökumppanien osalta erikseen saadut suostumukset viestinnän lähettämiseen. Tietojen keruu julkisista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja palomuurein.